UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - EOLU (Q2), EURO, MSON, PREC, PROB & SCN

11:35 / 28 april 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 74,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om -17,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -3,2%.

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 42,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 12,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 266,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,3%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 5,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om -65,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -10,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -184,2.

Probi: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 26,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,1%.

Scandinavian Clinical Nutrition: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 24,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 3400%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.