UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BWL, EWRK, FPAR, HMS & MEAB

14:35 / 23 april 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 143 MSEK, motsvarande en tillväxt om -10%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,8%.

eWorkRemiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 1190 MSEK, motsvarande en tillväxt om 24,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1%.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 224,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 24%. Förvaltningsresultat förväntas uppgå till 80,5 MSEK och ett driftnetto om 138,5 MSEK.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 119 MSEK, motsvarande en tillväxt om 11%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 141,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,2%.