UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - 2E, ALNX, BRE2, DIOS, ELEC & ELOS

13:09 / 28 april 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 171 MSEK, motsvarande en tillväxt om -2,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -3,5%.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 30,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 15%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,5%.

Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 69 MSEK, motsvarande en tillväxt om 11,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,0%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 325,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 0,4%. Förvaltningsresultat förväntas uppgå till 78,4 MSEK och ett driftnetto om 168,1 MSEK.

Electra Gruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 357,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 124,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%.