UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Överlag positiva signaler ifrån småbolagens insiders

09:51 / 14 april 2014 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Hos Doro har insidern Ulrik Nilsson köpt 2,698 aktier och äger nu totalt 3,300 st.

Styrelseledamoten Paul Bergqvist har köpt 1,000 aktier i East Capital Explorer och ökat på sitt innehav till 22,526 st.

Ashley Heppenstall, styrelseledamot i Etrion äger efter ett köp på 120,000 aktier 3,437,629 st.

Fortnox styrelseordförande Christer Nilsson fortsätter köpa aktier och köpte den 6 april 4,800 st och äger efter det 1,650,423 aktier.

Hos Invisio Communications köpte hela ledningen den andra april på årshögstanivåer. VD Lars Højgård Hansen 225,000 aktier och äger efter det 409,772 st. CFO Thomas Larsson köpte 100,000 st och ökade därmed sitt innehav till 135,560 st. Även forskningschefen Jan Larsen ökade på sitt innehav med 70,000 st till 85,666 aktier och slutligen köpte också finanschefen Carsten Aagesen 75,000 st och äger efter det 90,500 aktier.

PR-chefen hos hörlurstillverkaren Jays har köpt 250 aktier och äger efter det 9,498 st.

Lagercrantz insider Elisabeth Glavenholm har sålt samtliga av sina 110 aktier.

Storägaren Åke Eriksson fortsätter att sälja aktier i Online Group som en effekt av att bolaget i februari meddelade att Åke Eriksson lämnar över huvudägaransvaret i bolaget till Bo Göranssons Parkerhouse Investments. Åke Eriksson sålde 240,978 st under första kvartalet och under det andra kvartalet sålt ytterligare 140,000 st. Hans bolag ägde vid årsskiftet cirka 16% av aktierna vilket då innebar cirka två miljoner aktier.

Opus Groups insider Henrik Jörgensen har i två omgångar sålt 98,000 st aktier och äger efter det 11,057,479 st.

Niclas Swanér, försäljningschef hos Stille, har sålt 901 aktier och äger efter försäljningen 3,019 aktier.