UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Lunchpresentation - Greater Than 28/4

14:41 / 24 april 2014 Article

 

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

Greater Than

Bolaget och dess aktieägare har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Greater Than. Detta sker genom en nyemission av högst 1,151,830 aktier. Teckningen sker från den 22 april till den 12 maj, och tillför bolaget cirka 21,9 MSEK. Vid fullteckning så ökar antalet aktier och röster med 22 procent. Bolagets huvudägare och styrelseordförande, Sten Forseke, har förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande förrän minst 12 månader förflutit från aktiens första handelsdag. Memorandum samt Teaser finner man här.

Greater Than har utvecklat produkten Enerfy Driving. Ett mätverktyg för bilister, som efter testlanseringar redan har över 8 000 användare. Enerfy Driving gör för första gången bilkörning jämförbart oavsett bilmärke, bränsleförbrukning och trafik. Enerfy gör det möjligt för förare att jämföra sig med andra i hur smart de kör – en social plattform för bilister. Produkten består av en applikation (»app«) och en hårdvara som säljs i konsumentledet.

  • VD Liselott Johansson
  • Måndag 28 april
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.