UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Introduce Enkätundersökning

10:55 / 8 april 2014 Article


Bästa besökare och prenumerant,

Vi har nyligen genomfört en rad förändringar på Introduce.se med avsikt att förbättra upplevelsen för våra besökare. Förutom designförändringar märks bland annat ett nytt bakomliggande plattformsbyte som medför väsentliga prestandaförbättringar.

För att få en uppdaterad uppfattning om vår besökskrets, samt hur just du upplever den omgjorda finansiella webbtjänsten Introduce.se, har vi utformat några enkätfrågor som vi hoppas du vill besvara. 

Som tack för hjälpen lottar vi ut två biobiljetter till fem deltagare. Du deltar genom att ange din e-postadress i slutet av enkäten. Den innehåller 15 frågor och tar cirka 3-5 min.

Klicka på startknappen nedan för att börja svara på enkäten.

Tack på förhand för ditt deltagande.

 

STARTA ENKÄTEN 


Regler
Enkätundersökningen pågår t.o.m. 30 april 2014. Utlottningen genomförs av Remium Nordic AB och kan ej överklagas. Värdet på biobiljetterna beräknas till cirka 200 kr och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna blir kontaktad per e-post av Remium Nordic AB cirka 5 arbetsdagar efter att enkätundersökningen är avslutad. Har du frågor vänligen kontakta Introduce på
info@introduce.se.