UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Etrion

09:45 / 5 mars 2014 Article

Vi välkomnar idag ytterligare ett bolag till Introduce genom bevakningen av Etrion.

Etrion är ett oberoende solenergiproducerande bolag som bygger, äger och driver solenergianläggningar. Bolaget äger 17 solkraftsanläggningar i Italien med ca 60 megawatt installerad kapacitet. Bolaget utvecklar även solenergiprojekt i Chile och Japan.

Under senare år har marknaden för solenergi vuxit explosionsartat. År 2012 översteg produktionen 100 GW, vilket motsvarar en ökning om 100 procent jämfört med 2010. Bakom den starka utvecklingen står en ökad efterfrågan av förnyelsebar energi där faktorer som teknologi, politiska subventioner samt lägre produktionskostnader driver efterfrågan. Marknaden prognostiserar att den globala solenergimarknaden kommer producera mer än 420 GW år 2017 (ca 4 gånger mer än 2012). Tillväxten inom solenergi är relativt beroende av landsspecifik politik, vilket är en fördel för bolag som Etrion som verkar på global basis. Europa har under senare år varit en av de största producenterna, där statliga subventioner givit stöd.

Etrion äger 17 solkraftsanläggningar i Italien med ca 60 megawatt installerad kapacitet. Bolaget utvecklar även solenergiprojekt i Chile och Japan där man arbetar med Total samt Hitachi. Under början av 2014 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget ca 77 MUSD som delvis skall användas för att stärka upp organisationen och framtida projekt i Chile samt Japan.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet.

Klicka här för att läsa Remiums analys av bolaget.

Klicka här för att läsa en uppdaterad teknisk analys på aktiens kursutveckling.

Vi hoppas kunna återkomma inom kort med en inbjudan till en lunchpresentation hos Remium, så håll utkik.