UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Hög aktivitet bland småbolagens insiders

10:33 / 31 mars 2014 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Hos Addtech har flera insiders sålt. Insidern Ewa Eriksson Edholm sålt 3,300 aktier i två omgångar och äger efter försäljningen 15,000 st. Så har även insidern Håkan Franzén som sålt 30,000 st och innehar efter försäljningen totalt 68,700 st. Slutligen har vice VD Anders Claeson sålt 4,468 aktier och minskar därmed sitt totala innehav till 174,899 st.

I BioGaia har en större försäljning skett av VD Peter Rotschilds bolag Annwall & Rotschild Inv. AB. Där har en halv miljon aktier sålts vilket tar bolagets innehav till 759,332 st.

Hos Caperio fortsätter vice VD Johan Söderström att sälja aktier, och har sedan senaste insiderrapporten sålt ytterligare 4,101 st och äger efter det 123,399 st.

En stor post mäklades i bolaget Catella. Peter Stillström har via bolaget Traction sålt hela innehavet av B-aktier på 9,602,163 st. Kvarvarande innehav är 356,695 A-aktier. Bure flaggade sedan upp som köpare av 8,2 miljoner av posten.

Tre insiders har sålt aktier i Doro. Chris Millington har sålt hela sitt innehav på 13,800 aktier. Jonas Mårtensson har via bolaget DO Intressenter minskat till 85,000 aktier genom att sälja 40,000 st. Störst säljare är Bo Kastensson som genom sitt bolag har utfört flera försäljningar till ett totalt antal om 115,000 st och äger efter det 285,000 aktier. Bo Kastensson har förutom ett köp på 7,000 aktier maj 2012, sålt aktier sedan 2010-12-29 då han ägde 956,000 st.

Insidern Jimmie Carling har sålt hela sitt innehav på 2,650 aktier i eWork.

Hifabs CFO Elisabeth Brattlund har ökat på sitt innehav med 6,200 st till totalt 50,600 st.

Ett annat mindre köp är av insidern Christian Schlegel i bolaget HMS Network som ökar med 650 aktier till totalt 1,149 st.

Mikael Gustavsson, vice VD hos ITAB Shop Concept, har minskat sitt innehav till 19,000 st genom att sälja 2,300 st. Medan insidern Johan Isaksson har köpt 7,279 aktier och äger lika många.

Hos Lagercrantz Group har insidern Ulf Gladh sålt hela sitt innehav på 16,182 aktier.

VD Ingrid Nordlund har ökat med en liten post i NGS Group, från 5,000 aktier till 5,250 st.

Styrelseledamot Erik Paulsson har i Nolato A ökat med en större post. Ett köp på 210,000 st aktier genom sitt bolag Backahill. Han äger nu 819,200 st av A-aktierna i bolaget.

En mindre minskning har Anders Hultmark, styrelseledamot i Proact IT Group gjort och sålt 1,250 aktier vilket innebär att han nu äger 548,983 st.

Probis VD Peter Nählstedt har köpt 2,000 st och äger efter det lika många.

Sportamores insider Britt-Marie Alexandersson har köpt 1,000 aktier och äger efter köpet 11,797 st.