UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Götenehus - Lunchpresentation 19/3

09:55 / 18 mars 2014 Article

Remium arrangerar löpande bolagspresentationer med spännande mindre och medelstora företag. Bolagen presenterar sin verksamhet, den senaste finansiella utvecklingen och lämnar utrymme för frågor. I mån av plats erbjuder vi nu besökare på introduce.se att kostnadsfritt anmäla sig till dessa bolagspresentationer.

Götenehus

Götenehus Group AB utgörs av småhustillverkaren Götenehus AB som är en av de större aktörerna på marknaden för prefabricerade småhus i Sverige. Koncernen äger också varumärket Sjödalshus. Småhusverksamheten består dels av en projektverksamhet med inriktning på gruppbyggda småhus, dels av en verksamhet som tillverkar och marknadsför nyckelfärdiga styckehus med möjlighet till arkitektritad personlig anpassning.

  • VD Claes Hansson
  • Onsdag 19 mars
  • Klockan 12:00-13:00
  • Remium, Kungsgatan 12-14

O.S.A senast dagen innan till Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.