UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler från småbolagens insiders

09:56 / 17 mars 2014 Article

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Insider Robert Buren har i Bredband2 köpt 450,000 akter och äger nu lika många.

Hos Cellavision har COO Stefan Bengtsson ökat på sitt innehav till totala 27,700 st genom att köpa 6,700 st aktier.

I DIBS Payment Services ledning har Oskar Bjursten köpt 1,221 akter och äger efter det 1,500 aktier.

Jimmie Carling, insider hos eWork har sålt 4,850 aktier och hans totala innehav är idag 2,650 st.

Styrelseledamot Jack Spira har i FormPipe köpt 7,000 aktier och äger nu totalt 10,115 aktier.

I Global Health Partner har Thomas Lennart Eklund via juridisk person köpt 14,800 aktier och äger lika många.

Lagercrantz styrelseledamot Lennart Sjölund säljer 4,000 aktier och minskar det totala innehavet till 60,671 aktier.

Styrelseledamot samt VD för dotterbolag, Lothar Geilen har i Opus Group sålt 3 miljoner aktier och äger efter det 19,1 miljoner aktier.

Hos Pricer har insider Oron Branitzky köpt 10,000 aktier och ökar sitt innehav till 239,567 st.

Mats Espander är styrelseledamot hos Scandinavian Clinical Nutrition och har sålt 23,119 aktier, vilket innebär att hans totala ägande uppgår till 100,000 st.

Insider Daphner Uhmeier i SinterCast har både köpt och sålt aktier och äger efter förändringen lika mycket som innan, 4,000 st. I samma bolag har styrelseledamot Age Figenschou sålt 6,499 aktier och äger nu totalt 6,000 st.

Hos Vigmed har två köpt gjorts. Anmärkningsvärt är att styrelseledamot Rikard Roos köper 1,595,262 aktier vilket också är hans totala innehav. Även styrelseledamot Per Knutsson har köpt aktier och äger nu 6,000,263 st.