UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DIOS, SCN & SINT

17:08 / 25 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Diös Fastigheter: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 329,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 0,4%. Förvaltningsresultat förväntas uppgå till 90 MSEK och ett driftnetto om 188 MSEK.

Scandinavian Clinical NutritionRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 15,2 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9%.

SinterCastRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 17,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 23%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 18,4%.