UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ARCM, BOUL, ELEC, HMS, MSON, PREC, SVED

15:53 / 6 februari 2014 Article


Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 70,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,6%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 82,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,0%.Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.

Electra: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 510,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 2,6%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 119,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,4%

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 245,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 5,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 32,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -12,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 96,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 6,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.