UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - DMAB, ENZY, MSAB, NOLA, UFLX

15:28 / 3 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Prognos

Dannemora Mineral: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 150,7 MSEK motsvarande en tillväxt om 85,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -23,2 motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 6,1 MSEK motsvarande en tillväxt om 1550%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 50,2 MSEK motsvarande en negativ tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22,5%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1103,2 MSEK motsvarande en tillväxt om 11,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 94,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 346,1 MSEK motsvarande en negativ tillväxt om 7,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.