UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - CAT, CONS, ELOS, ELV, EWRK, & MCAP

14:00 / 20 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 hyresintäkter om 497,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 8,8%. Förvaltningsresultat förväntas uppgå till 182,4 MSEK och ett driftnetto om 308,7 MSEK.

Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 323 MSEK, motsvarande en tillväxt om 15%. Resultatet före skatt förväntas uppgå till 35 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,9%.

ConsiliumRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 242 MSEK, motsvarande en tillväxt om -4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5%.

ElosRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 128,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 3,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,4%.

Elverket VallentunaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 110,4 MSEK,motsvarande en tillväxt om 5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,6%.

eWorkRemiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 1060,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,9%.

MedCapRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 730,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 104,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 41,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%.