UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - BONG, CEVI, GENI, MEAB, MSC, POOL, & PACT

15:12 / 12 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Bong: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 708,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -7,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -12,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -1,7%.

Cellavision: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 65 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,0%.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 29,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -25,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,0%.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 166,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 19,5%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 12,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7%.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 197,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -13,6,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om -1,0%.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 651,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -8,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%.