UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - ATEL, ARISE, DIBS, CTT, DORO, FPIP, INXL, POLY, RSOF & SOF

14:33 / 13 februari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


Alltele: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 238,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 27,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,8%.

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 52 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 17,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 40,5%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 47,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%.

DIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 40,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 17,7%.

Doro: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 375 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,1%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 39,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,6%.

Formpipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 87 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 0,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,3%.

InXL: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 20,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 24,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,8%

Polyplank: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 16,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

ReadSoft: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 236,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,7%

Softronic: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 148 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,8%.