UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Introduce lanserar bevakning på preferensaktier - FastPartner Preferensaktie

11:12 / 27 februari 2014 Article

Idag lanseras ett nytt koncept på Introduce, då vi påbörjar bevakning på preferensaktiemarknaden.

Först ut är FastPartner Preferensaktie.

FastPartners mål är att i slutet av 2014 nå ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor, hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK, ett driftnetto överstigande 650 MSEK och ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK. Dessa mål ska nås genom utveckling av det egna beståndet genom bland annat ombyggnationer, hyresgästanpassningar och genom utnyttjande av byggrätter samt genom förvärv av framförallt kommersiella fastigheter främst i Stockholmsregionen.

I ett led för att nå ovanstående mål, samt för att kunna finansiera nya investeringar i fastighetsbeståndet, beslutade FastPartners styrelse under våren 2013 att erbjuda teckning av 1 725 000 preferensaktier till en teckningskurs om 293 kronor per preferensaktie.

Direktavkastningen uppgår för närvarande till 5,6%.

FastPartner Preferensaktie är noterad på NasdaqOMX MidCap med tickernamn FPAR PREF.

Klicka här för att läsa mer om preferensaktien och upprättat prospekt av FastPartner.

Klicka här för att läsa Remiums senaste analys på FastPartner Preferensaktie.

Klicka här för att se instrumentets nyckeltal.

Klicka här för att läsa mer om FastPartner.