UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortsatt låg aktivitet bland småbolagens insiders

14:22 / 3 februari 2014 Article

Fokusbild_insider_push

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer hos de bevakade bolagen på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM som bevakas på vår hemsida. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

Som en konsekvens av konverteringen i Commodity Quests konvertibellån på totalt 5,7 MSEK har VD Pål Mörch och styrelseledamot Kristian Lundkvist, via Bustein AS, ökat sin ägarandel med 1 023 981 aktier, från 2 405 000 till 3 428 891, motsvarande 20,85% av bolaget.

I Elos har Tomas Öster, Lars Öster samt Maria Rosell via bolaget Venova AB köpt 500 aktier. Venova AB är röstmässigt den starkaste ägaren i Elos med cirka 24% av rösterna och 7,3% av kapitalet.

I PA Resources har affärsutvecklingschef Slimane Boubbane köpt 1 000 aktier.

I Phonera har VD Robert Öjfelth sålt 1 400 aktier.

I bolaget Scandinavian Clinical Nutrition har styrelseordförande Jim Blomqvist köpt 740 000 aktier. Styrelseledamot Frode Bohan har sålt 1 902 500 aktier som efter förändringen äger 10 522 500 aktier. Bengt Johansson har genom juridisk person sålt 247 000 aktier och innehar därefter1 253 000 aktier genom juridisk person samt 71 000 aktier i eget innehav.

Seamless CFO Daniel Hilmgård har sålt av hela sitt innehav om  60 000 aktier. Chief Sales Officer Bogdan Sacuiu har erhållit 102 000 aktier, via en optionslösen.

I Venue Retail Group har försäljningschef Jessica Sehlin köpt 766 aktier.