UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys - Brentoljans fall och eventuella stödnivåer

14:41 / 4 december 2014 Article

Introduce försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som ofta framkommer i bolagens egna tekniska analyser.

Brent Crude Spot

(Veckograf) På grund av sitt fall har oljepriset bevakats särskilt den senaste tiden, oljan har lämnat sitt intervall om 100 – 120 USD och noterar idag cirka 71 USD. Jämför man med fallet som skedde under 2008 så handlades oljan då som mest cirka 60% ifrån sitt glidande medelvärde, och just nu är den 31% ifrån (MA50 102 USD). Utöver detta har RSI ett lågt värde i likhet med botten 2008, men som vi tidigare har skrivit på Introduce, så är RSI ett mått som fungerar dåligt i starka trender som denna. Ser man på MACD så syns ingen vändning, en eventuell korsning där kan indikera ett slut på fallet.

Den nivå som oljan för närvarande handlas vid ingår i området 70-80 USD, tekniska nivåer som oljan tidigare har förhållit sig till och som kan agera stöd- och motståndsnivå. Nästa intressanta nivå på nedsidan är 60 USD där FishNet-stödet slutar. Området utgjorde 2008 en bottennivå och därför bör man även denna gång bevaka eventuella försök på FishNets botten. [Klicka på bilden för en förstoring]

brent teknisk analys

Teknisk analys beskrivs bäst som marknadspsykologi, där man med hjälp av historiska kursrörelser och mönster försöker analysera framtida kursutveckling. Dessa mönster tolkas med hjälp av olika matematiska indikatorer av vilka några förklaras djupare nedan. Teknisk analys uppdateras löpande vid intressanta kursrörelser. För en närmare förklaring av de olika termerna som används, vänligen se valfri bolags tekniska analys. Under analysen finner ni förklaringarna.