UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Positiva signaler från småbolagens insiders vid årets slut

15:22 / 29 december 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Hos Addnode har styrelseledamoten Kristofer Arwin köpt 2 180 aktier och äger efter köpet lika många. Även insidern Andreas Tyseng har köpt, han ökar sitt innehav till 1 000 st efter ett köp om 500 st.

Eva Elmstedt, styrelseledamot för Addtech har köpt 3 100 aktier via juridisk person, efter transaktionen uppgår hennes innehav till lika många. Samtidigt har vice VD Anders Claeson sålt 2 998 aktier och äger efter det 194 655 st. 

Hos Catella har styrelseordförande Johan Claesson köpt 1 213 897 B-aktier och äger efter det strax över 39 miljoner st. Johan äger även cirka 1 miljon A-aktier. 

VD för DistIT, Siamak Alian har ökat sitt innehav till 304 415 st genom att köpa 1 500 st aktier.

Diös fastigheters VD Knut Rost har köpt 3 500 aktier och han äger efter det lika många. 

En insider hos Electra Gruppen, Camilla Fridolf, har sålt 1 979 aktier och minskar därmed innehavet till 6 838 st.

Styrelseordföranden i Fint AB har dubblerat sitt innehav genom ett köp om 400 000 aktier och äger efter det 800 000 st.

Hos Fortnox har styrelseledamoten Erik Fjellborg via juridisk person köpt 40 000 aktier och äger efter det 76 135 st. Även VD för dotterbolaget Nox Finans har ökat sitt innehav, Marcus Thomasson har via bolag köpt 26 800 aktier och hans innehav uppgår efter det till 1 435 045 st. 

Närstående till Greater Than styrelsemedlem Roger Karlsson har ökat sitt aktieinnehav till 639 042 aktier genom att köpa 38 040 aktier. 

Christian Schlegel, insider i HMS Networks har köpt 650 aktier och äger efter det 2 946 st.

Lagercrantz Groups styrelseledamot Marika Rindborg har köpt 1 500 aktier och äger efter köpet lika många.

Mindmancers VD Johnny Berlic ökar sitt innehav till 790 008 aktier genom att köpa 2 000 st. 

Anders Larnholt, insynsperson i MedCap och styrelseordförande för Unimedic AB fortsätter att köpa aktier  i MedCap. Han har ökat sitt innehav till 522 175 st genom att köpa 247 599 aktier. 

Nexams CFO (interim) Christan Svensson har ökat sitt innehav till 12 000 aktier genom att köpa 8 000 st. Även styrelseledamot Mikael Karlsson har handlat aktier. Han ökar sitt innehav till 1 259 421 st genom att köpa 16 000 aktier.

Tre insiders har köpt i Opus Group. VD Magnus Greko ökar sitt innehav till 400 162 aktier genom att köpa 100 000 st. vVD för dotterbolag Per Rosén ökar innehavet till 208 698 st genom att också köpa 100 000 st, och slutligen ökar styrelseledamot Jan Åke Jonsson via juridisk person till 42 307 st genom att köpa 10 000 aktier. 

Proacts styrelseledamot Christer Hellström har köpt 5 000 aktier och äger efter köpet lika många. 

Railcares insynsperson Håkan Pettersson fortsätter att sälja aktier. Hans innehav uppgår till 57 945 aktier efter en försäljning om 1 205 st.

Seamless VD Peter Fredell säljer 80 000 aktier och tar därmed sitt innehav till 5 110 255 st.

Maria Bolin, insider hos Sectra, hennes sambo har köpt 550 aktier och äger efter det lika många.

Två insiders har ökat sina innehav i Swedol. Håkan Wanselius har köpt 5 368 aktier och äger efter det 21 368 st, och Luigi De Stefano har köpt 5 000 st och äger efter det 15 000 st.