UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Mycket aktivitet bland småbolagens insiders

15:03 / 8 december 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

2E Groups styrelseledamot Jan Friedman har ökat sitt innehav till 62 041 aktier genom att köpa 9 300 st.

Brighters COO Henrik Norström har köpt aktier ifrån en närstående som sålt, och har totalt ökat sitt och närståendes registrerade innehav till 52 938 aktier genom att köpa ytterligare 4 100 st. 

Christina Åqvist, rådgivare till DistITs styrelse fortsätter att köpa aktier. Hon har köpt ytterligare 1 450 st och äger efter det 4 790 aktier. Jonas Mårtensson (styrelseledamot) inkl närstående har ökat sitt innehav till 335 092 st genom att köpa 35 000 aktier. Även ordförande Arne Myhrman har köpt aktier. Ett köp om 1 000 aktier innebär ett innehav om 37 000 st.

Hos Diös har den större innehavaren Erik Paulsson sålt 1 100 000 aktier och äger efter det 7 830 754 st. Samtidigt som insidern Kristina Grahn-Persson köpt 560 aktier och äger lika många.

Etrions styrelseledamot Garrett Soden har köpt 19 375 aktier och äger efter transaktionen 35 000 st.

VD i FINT, Camilla Jarnemyr har förvärvat 100 000 aktier, vilket tar hennes innehav till 506 000 aktier.

Charlotte Gaarn Hansson, styrelseledamot i Formpipe har köpt 10 000 aktier och äger lika många.

Bo Wahlström, styrelseledamot i Global Health Partner har tillsammans med Gudrun Wahlström, större innehavare, via bolag köpt 315 045 aktier och ökar innehavet till 17 250 000 st.

Kentimas insider Peter Andersson rapporterar ett köp om 2 500 aktier. Det tar hans och närståendes innehav till 97 500 aktier.

Flera insiders har köpt aktier i MedCap. CFO Hugo Petit har köpt 20 000 aktier och äger efter det 29 000 st. Även styrelseledamoten Anders Hansen har ökat sitt innehav, det uppgår till 492 991 st efter ett köp om 25 000 aktier. Slutligen har Anders Larnholt, styrelseledamot i Unimedic AB köpt 242 076 aktier och äger efter det 267 876 st.

Moberg Pharmas styrelseledamot Mats Pettersson har köpt 10 000 aktier och äger efter köpet 10 800 st.

Cecilia Jinert Johansson, styrelseledamot hos Nexam Chemical har köpt 5 000 aktier och äger efter det 7 000 st.

Elisabeth Möller, insider hos NGS Group har sålt -3 106 aktier och äger efter försäljningen 12 094 st.

Opus Groups vice VD, Jörgen Hentschel har sålt 10 000 aktier och hans innehav uppgår efter det till 100 162 st.

En insider har köpt aktier i PartnerTech. Olof Björk har köpt 14 000 aktier och ökat sitt innehav till 22 000 st.

Proacts VD Martin Ödman har köpt 1 000 aktier och äger efter det 22 223 st.

Håkan Pettersson, insider hos Railcare har sålt 1 777 aktier och äger efter det  61 223 st.

RusForest styrelseledamot Alexander Rudik fortsätter att köpa aktier. Ytterligare 70 000 aktier har förvärvats och hans innehav uppgår nu till 181 560 st.

Seamless VD och större innehavare Peter Fredell har både sålt och köpt aktier via juridisk person, men har totalt sett ökat bolagets innehav med 285 000 aktier som efter detta uppgår till 5 290 255 st.

SJRs VD Per Ogunro fortsätter att sälja aktier. Han äger 1 314 038 st genom att sälja 20 000 st. Även styrelseledamoten Fredrik Lidberg har sålt aktier. En försäljning om 25 000 st tar hans innehav till 200 000 st. Även Rebecca Dellborg inkl familj har sålt aktier, hela innehavet om 2 500 aktier är sålda.

Hos Smarteq har storägaren Tibia Konsult AB sålt 1 000 000 aktier till VD Johan Hårdén. Johan sålde sedan två dagar senare lika många aktier till insidern Ulf B Jacobsson.

Styrelseledamoten Christoffer Saidac har via bolag köpt 100 000 aktier i Starbreeze, och hans innehav uppgår efter köpet till lika många. 

Hos Stille har Bruce Grant sålt 865 015 aktier till styrelsemedlemmen och storägaren Bengt Julander (Linc AB). Bengt har även via bolaget Linc Invest köpt ytterligare 300 000 st. Totalt uppgår hans innehav till 3 263 555 aktier.

En insider har köpt aktier i Swedol. Håkan Wanselius har ökat till 16 000 aktier genom att köpa 2 000 st.