UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Verisec - Investerarpresentationer

11:22 / 24 november 2014 Article

verisec introduce.se aktieanalysVerisec är ett svenskt IT-säkerhetsbolag med internationell verksamhet som vuxit med lönsamhet sedan 2002. I Sverige blev man snabbt ledande inom den första generationens säkra inloggning – bankdosorna – och gör nu samma resa med nästa generation som utgår från mobilen. Bolaget erbjuder också krypteringslösningar för den globala betalningsindustrin, för myndigheter och företag. I syfte att tillföra Verisec kapital för Bolagets tillväxt- och expansionsplaner, har styrelsen för Verisec beslutat att genomföra en nyemission om 35 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Styrelsen har vidare ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

 

För mer information, vänligen läs upprättat prospekt här:

Bolaget kommer under teckningsperioden hålla ett antal investerarpresentationer:

 • Onsdag 26 november 2014
 • Klockan 12:00-13:00
 • Remium, Kungsgatan 12-14, Stockholm
 • Fredag 28 november 2014
 • Klockan 12:00-13:00
 • Remium, Kungsgatan 12-14, Stockholm
  FULLSATT
 • Torsdag 2 december 2014
 • Klockan 09:00-09:45
 • Remium Kapitalmarknadsdag, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

O.S.A senast dagen innan. Vid frågor kontakta Ida Sundström på telefon 08 - 454 32 00 eller via mail till info@remium.com. Antalet platser är begränsat och Remium ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.