UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

(TA) OMXS30 försöker återgå till gamla mönster

10:44 / 25 november 2014 Article

Introduce försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som ofta framkommer i bolagens egna tekniska analyser.

(Veckograf) Ända sedan 2012 har OMXS30 varit i en stark trend. I samband med årsskiftet 2011/2012 lämnades MA200, testades åter på slutet av våren 2011, men har sedan dess inte varit nära det 200-veckors glidande medelvärdet. Ju längre tiden har gått har också OMXS30 distanserat sig allt mer ifrån MA200, och för närvarande handlas det cirka 25% ifrån MA200, vilket är rekord om man ser till den valda tidsperioden.

Tidigt 2013 inledde OMXS30 en jämn stigande trendkanal. Denna trendkanal bröts tidigt i slutet på maj 2013, och det skulle ta ända till augusti 2014 innan det skedde igen. Man kan utifrån juni 2014 se en trend med lägre bottnar hos OMXS30, men för stunden har indexet tagit sig ännu gång till den gamla trendkanalen och kan testa det kanaltaket kring 1500. Denna trendkanal och nivån 1400 är stöd som bör tekniskt bevakas. Med detta i åtanke kan det vara värt att ställa sig frågan om OMXS30 har återgått till den gamla trendkanalen, eller om nya mönster kommer bildas. [Klicka på bilden för en förstoring]

Teknisk analys beskrivs bäst som marknadspsykologi, där man med hjälp av historiska kursrörelser och mönster försöker analysera framtida kursutveckling. Dessa mönster tolkas med hjälp av olika matematiska indikatorer av vilka några förklaras djupare nedan. Teknisk analys uppdateras löpande vid intressanta kursrörelser. För en närmare förklaring av de olika termerna som används, vänligen se valfri bolags tekniska analys. Under analysen finner ni förklaringarna.