UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Remium Kapitalmarknadsdag 2 december

14:52 / 10 november 2014 Article

VÄLKOMMEN TILL REMIUMS KAPITALMARKNADSDAG

Tisdag 2 december
Hotel Scandic Anglais

Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från 7 mycket intressanta bolag som presenterar sin verksamhet och vision. Vi avslutar dagen med en börspaneldebatt med Günther Mårder (Nordnet Bank), Viktor Henriksson (Carnegie Fonder) och Johan Thorén (Strand Kapitalförvaltning).Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats.  

PROGRAM
_______________________________________________________________________________

verisec introduce.se aktieanalys09:00 - 09:45 VERISEC - JOHAN HENRIKSSON, VD 
Verisec är ett svenskt IT-säkerhetsbolag med internationell verksamhet som vuxit med lönsamhet sedan 2002. I Sverige blev man snabbt ledande inom den första generationens säkra inloggning – bankdosorna – och gör nu samma resa med nästa generation som utgår från mobilen. Bolaget erbjuder också krypteringslösningar för den globala betalningsindustrin, för myndigheter och företag. I syfte att tillföra Verisec kapital för Bolagets tillväxt- och expansionsplaner, har styrelsen för Verisec beslutat att genomföra en nyemission om 35 MSEK riktad till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare. Styrelsen har vidare ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
_______________________________________________________________________________

09:45 - 10:30 BURE - HENRIK BLOMQVIST, VD 
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i svenska bolag. Portföljen består av sju portföljbolag, varav fem noterade innehav. Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter så att aktieägarna får avkastning på investerat kapital och att portföljbolagen kontinuerligt kan utveckla sina respektive affärer på ett framgångsrikt sätt.
_______________________________________________________________________________

10:30 - 11:15 RAILCARE - DANIEL ÖHOLM, VD
Railcare arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien med fokus på hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal.
_______________________________________________________________________________

11:15 - 12:00 MOBERG PHARMA - PETER WOLPERT
, VD
Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden. Bolaget har sitt ursprung inom behandlingar av hudsjukdomar, men vi breddar oss nu mot fler områden. Våra nuvarande produkter är receptfria och säljs i egen regi i USA samt via distributörer i fler än 40 länder.
_______________________________________________________________________________

12:00 - 13:00 LUNCH

_______________________________________________________________________________

13:00 - 13:45 ITAB SHOP CONCEPT - 
ULF ROSTEDT, VD
ITAB Shop Concept säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem. ITAB är en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.
_______________________________________________________________________________

13:45 - 14:30 AMASTEN - DAVID DAHLGREN, VD 
Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Helsingborg, Stockholm och Finspång, som äger främst bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är främst koncentrerat till Helsingborg, Finspång och Karlskoga, ett flertal mindre städer i Skåne och Blekinge samt Sollefteå. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder med ett tydligt fokus att utöka portföljen under de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70% av bostäder.
_______________________________________________________________________________

14:30 - 15:15 STENDÖRREN - FREDRIK BRODIN, VD 
Stendörren är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella lokaler, primärt lätt industri och lager i Stockholmsområdet. Portföljen har sitt ursprung i Kvalitena AB som grundades för 20 år sedan och som bortom sitt ägarskap i D.Carnegie Co även är huvudägare i Stendörren.
_______________________________________________________________________________

kapitalmarknadsdag remium aktieanalys15:15 - 16:00 BÖRSPANEL
I panelen ingår Günther Mårder (Nordnet Bank), Viktor Henriksson (Carnegie Fonder) och Johan Thorén (Strand Kapitalförvaltning) som kommer diskutera kring småbolagsmarknaden sett utfrån olika perspektiv.

Günther Mårder är en välkänd person inom finansbranschen och jobbar som sparekonom på Nordnet Bank. Han har varit engagerad inom Aktiespararna i 15 år, avslutningsvis som organisationens VD. 

Viktor Henriksson är förvaltare på Carnegie Fonder och förvaltar småbolagsfonden. Viktor har arbetat i finansbranschen sedan 1996, bland annat tidigare som förvaltare på Fjärde AP-fonden i fem år.

Johan Thorén är förvaltningschef och vice VD på Strand Kapitalförvaltning. Han har tidigare arbetat på den svenska finansmarknaden sedan 1987 och var under den borgerliga regeringen 1994 politiskt sakkunnig på UD. 1998 till 2004 arbetade Johan som förvaltare på Catella Kapitalförvaltning.

_______________________________________________________________________________

remium_anmälan 

Varmt välkomna!