UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ITAB, SPOR & TETY

16:43 / 3 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1000,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 106,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,6% vilket kan jämföras med 9,0% samma kvartal föregående år.

Sportamore: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 88,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 37%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Tethys Oil: Bolaget har publicerat preliminära försäljningssiffror för Q3 uppgående till 296 MSEK. Remiums analytiker förväntar sig baserat på detta ett rörelseresultatet uppgående till 153,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 51,9%.