UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ELEC, MYFC, NFO, OPCO, SEAM

16:37 / 10 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Electra Gruppen: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 360,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,9%.

myFC:  Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,8 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,3 MSEK. 

NFO DrivesRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 8,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.

Opcon: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 64,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 8,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,0%.

SeamlessRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 44,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 20,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -27,2 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.