UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - DIST, ETX, IVSO, RAIL & VITR

11:22 / 5 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

DistIT: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 279,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,1%.

Etrion: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 135,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -5,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 64,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 47,4%.

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 66,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 215%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,7%.

Railcare: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 69,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 38%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16%.

VitrolifeRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 121 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 25,2%.