UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - AUR, DOME, ELV, MCAP (Q2) & TAGR

15:31 / 27 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Auriant Mining: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 106,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -33,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 11,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11%.

Dome Energy: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 47,4 MSEK.. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0 MSEK.

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 80,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.

MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 220,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

Trigon Agri: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 251,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -84,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -33,4%.