UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ATEL, CTT, MOB & POLY

14:50 / 13 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllTele: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 217,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 41,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 32%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,2%.

Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 48,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.

PolyPlank: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 9,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -29,9%.