UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ARISE, CAPE, MODI & SWOL

13:16 / 11 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Arise: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 60,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 46,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 35,6%.

Caperio:  Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 272 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,8%.

Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 3,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -68,8%.

Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 322 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%.