UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - AMAST, OPUS, SHEL, WESC

16:00 / 20 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Amasten: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 36,2 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 19,0 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 52,5%.

Opus Group:  Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 358,3 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 40,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 41,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,5%.

Shelton PetroleumRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 22,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 11,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26,7%.

WeSC: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 90,0 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 28,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.