UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ALNX, FINT, MEAB, SCN

13:56 / 26 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 30,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10%.

FINT: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 54%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 131 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,8%.

Scandinavian Clinical Nutrition: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 21,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,2%.