UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - 2E, ADDT (Q2), BOUL, CEVI & KENH (Q2)

16:23 / 4 november 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 161 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -0,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -3,2%.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1536 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 132,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,6%.

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 72 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 46 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,9%.

KentimaRemiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 8,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -45%.