UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - Brighter

10:16 / 14 november 2014 Article

Vi välkomnar idag Brighter som nytt bevakat bolag på Introduce.

brighter aktieanalys introduce.se

Brighter är ett svenskt medicintekniskt bolag som genom forskning och utveckling planerar att skapa en patenterad produktplattform som möjliggör lanseringar av nya innovativa egenvårdsprodukter med avsikten att förenkla och förbättra människors hälsa och välmående, s.k. e-hälsa.

Som ett första steg har Brighter sedan 2007 utvecklat och erhållit patent för det första diabeteshjälpmedlet som kombinerar samtliga behandlingsmoment; blodprovstagning, blodsockermätning, dosering, insulininjektion och journal, i en enda enhet. Brighters patent omfattar denna kombination och det ger bolaget ensamrätt till världens första system som kan övervaka blodglukos, injicera insulin och journalföra insulindoser. Produkten kommer även att vara anpassad för olika insulinampuller från de ledande internationella läkemedelsbolagen.

I första ledet planeras produktlansering att ske i Sverige under mars 2015, för att på sikt expandera i Norden, Europa, Sydostasien och USA. Brighter har en uttalad målsättning om 10 % marknadsandel i Norden, vilket motsvarar cirka 70 000 insulinanvändare. 

Under februari/mars 2014 genomförde Brighter en kapitalanskaffning på totalt cirka 35 miljoner SEK före emissionskostnader, avsett för den inledande lanseringsfasen i Sverige och övriga Norden. I samband med detta bytte bolaget lista från AktieTorget och är numera noterat på Nasdaq OMX First North med kortnamn BRIG. 

Klicka här för att läsa mer om Brighters verksamhet och bakgrund.

Klicka här för se en introducerande videointervju med Brighters VD och grundare Truls Sjöstedt.

Klicka här för att läsa en uppdaterad teknisk analys på aktien.

Klicka här för att se kurshistorik i aktien samt mäklarstatistik. 

Vi återkommer inom kort med Remiums första analys kring bolagets Q3-rapport, som släpptes idag 14 november, så håll utkik på Introduce genom att lägga till bolaget via vår prenumerationstjänst