UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideraktiviteten ökar med positiva signaler

14:42 / 10 november 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Två försäljningar har skett i DIBS Payment Services, bolaget har ett bud på sig och i ledningen har både Daniel Larsson och Oskar Bjursten sålt sina innehav.

DistITs styrelses rådgivare Christina Åqvist har köpt 2 840 aktier och äger efter köpet lika många.

Diös styrelseledamot Svante Paulsson har köpt 3 125 st aktier och äger totalt lika många.

Fortnox styrelseledamot Christer Nilsson har via juridisk person sålt 37 156 aktier och äger därefter via bolag 1 585 308 st.

Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment, har ökat sitt aktieinnehav till 590 000 st genom att köpa 10 000 aktier.

Två insiders har köpt aktier i Midsona och en har sålt. Styrelseledamoten Ola Erici har för egen del ökat till 20 376 aktier genom att köpa 6 000 st, och även till barn där han köpt 125 aktier och där innehavet är lika stort. Den större aktieinnehavaren Dan S Olsson har köpt 80 000 aktier och har även sålt 30 000 aktier. Efter transaktionerna uppgår Dan S Olssons innehav till 5 126 603 aktier. Slutligen har Åke Modig sålt 80 000 aktier och äger efter det 20 000 st.

Hos PartnerTech har en större transaktion utförts. Det är Petter Stillström, styrelseledamot och större innehavare som tillsammans med Bengt Stillström, en större innehavare, som via juridiska personen Traction AB har köpt 595 562 aktier och äger därefter via bolaget 2 956 380 st. Samtidigt har styrelseledamot Gösta Johannesson köpt 5 000 aktier och äger därefter 8 000 st. Två andra insiders har också köpt aktier. Olof Björn har ökat till 12 000 st genom att köpa 3 000 aktier och Stefan Hansson-Mutas har köpt 3 000 aktier och äger lika många.

Hos Proact har insidern Catharina Bergström köpt 170 aktier och äger efter köpet 511 st.

Hos Railcare har två insidertransaktioner skett. Styrelsemedlemmen Robert Brännström har sålt 6 000 aktier och äger efter det 24 600 st. Närstående till Ulf Marklund har köpt 50 000 aktier, samtidigt som närstående till Ulf Marklund har Daniel Öholm har sålt lika många.

Styrelseledamoten Frode Bohan fortsätter att sälja aktier i Scandinavian Clinical Nutrition via juridisk person. Ytterligare 2 099 000 aktier har sålts och bolaget äger nu 3 515 579 aktier. Även den juridiska personen Hälsorutan har sålt aktier. 4 414 243 aktier har sålts och bolagets innehav uppgår till 4 585 757 st. Samtidigt har två insiders ökat. Styrelseledamoten Bengt Johansson har köpt 13 753 000 aktier och äger därefter 12 500 000 st. Även Jakob Johansson, VD, har registrerat ett ökat innehav om 30 589 000 aktier genom en försäljning ifrån QVPE, mer om detta kan man läsa i detta pressmeddelande.

Bo Hedberg, insider i VBG Group har köpt 30 aktier till barn som äger lika många. I samma bolag har även insidern Malin Emanuelsson köpt 453 st aktier och efter köpet samma antal. 

Två insiders har handlat Venue Retail Groups aktier. Michael Holm har sålt hela sitt innehav om 3 750 st och Ethna Yourell Högberg har köpt 2 210 aktier och innehar totalt lika många.