UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Blandade signaler ifrån småbolagens insiders

15:21 / 24 november 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Hos Addtech har insidern Daniel Prelevic sålt 3 000 aktier, vilket också var hela hans innehav.

Christina Åqvist, rådgivare till DistITs styrelse har köpt 500 aktier och äger därefter 3 340 st.

Doros insider Catarina Noreke har sålt hela sitt innehav om 530 aktier.

Hos Fortnox har styrelseordförande Leif Johansson köpt 176 000 aktier och äger efter det 201 000 st. Samtidigt har styrelseledamoten Donald Sällqvist sålt 150 000 st, vilket tar hans innehav till 2 864 00 aktier.

AB Traction har förvärvat 1 012 022 aktier i Hifab, deras innehav uppgår efter det till cirka 49% av bolaget.

INVISIO Communications CFO Thomas Larsson har köpt 5 000 aktier och äger efter transaktionen 140 560 st. 

Två insiders har köpt aktier i Kentima. Det är VD Kent Nilsson som via juridisk person köpt 25 000 st, och äger via det bolaget 5 605 500 st. Även insidern Anne Jeppsson har köpt aktier. Hon och närståendes innehav uppgår till 61 500 st efter ett köp om 21 000 aktier.

Styrelseledamoten och den större innehavaren Choudhury Muazzam har i flera omgångar sålt aktier i MSC Konsult. Totalt har 67 000 aktier sålts och efter försäljningarna uppgår innehavet till 1 126 169 st.

Michael Karlsson, styrelseledamot i Nexam Chemical har köpt 42 000 aktier och ökar därmed sitt innehav till 1 243 421 st.

En insider har sålt i NGS Group. Det är Mona-Beth Pehrsson som sålt 300 aktier och hennes innehav uppgår efter det till 1 365 st.

Partnertechs styrelseledamot Bengt Engström har köpt 4 500 aktier och äger efter köpet 21 350 st.

I bolaget Pricer har flera transaktioner skett. Insidern Claes Wenthzel har privat köpt 10 000 aktier och äger lika många, och via bolaget Wencon äger han 40 000 aktier efter ett köp på lika många. Styrelseledamoten Bo Kastensson har via juridisk person köpt 100 000 aktier och äger därefter 200 000 st. Slutligen har Jan Rynning via juridisk person köpt 16 000 aktier och hans äger lika många. 

Catharina Bergström, insider i Proact IT Group har sålt 289 aktier och äger efter det 222 st.

Hos Railcare har flera insiders minskat sitt innehav. Styrelsemedlemmen Tomas Säterberg minskar sitt innehav till 3 641 aktier genom att sälja 1 000 st. Även en närstående till Tomas har sålt 2 000 aktier och äger därefter 55 359 st. En annan styrelsemedlem som har sålt är Robert Brännström som har ett innhav om 24 600 aktier efter en försäljningen av 6 000 aktier. 

VD för Sectra, Torbjörn Kronander och styrelseledamoten Jan-Olof Brüer har köpt 33 547 aktier via bolaget Shannon AB och äger därefter 360 154 st.

SJRs VD Per Ogunro har i tre omgångar totalt sålt 25 000 aktier och äger efter det 1 334 038 st. 

Tre insiders har nyligen köpt aktier i Starbreeze. VD Bo Andersson har köpt 31 500 st privat och äger sedan tidigare 19 999 534 st via bolag. Styrelseordförande Michael Hjorth har köpt 75 300 aktier, han äger efter det privat och via bolag 2 938 550 st. Slutligen har även styrelseledamoten Eva Redhe Ridderstead köpt 82 000 aktier och äger efter köpet 91 000 st.

Clein Johansson, VD för Swedol har köpt 5 000 aktier och hans innehav uppgår efter köpet till 155 000 st.