UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - G5 Entertainment & Global Health Partner

13:30 / 30 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

G5 Entertainment: Bolaget har publicerat sina preliminära försäljningssiffror för det tredje kvartalet vilka uppgick till  44 MSEK motsvarande en tillväxt om 101%. Remium analytiker förväntar sig ett rörelseresultatet om 4,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%

Global Health Partner: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 153,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9% . Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.