UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - FPAR, GT, NGS, PART & TAGM

13:56 / 22 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en hyresintäkt om 235,2 MSEK vilket motsvarar en ökning om-24,2%. Driftnetto förväntas uppgå till 164,9 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 70,1%.

Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 2,1 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -2,4 MSEK.

NGS Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 122,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,4%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%.

PartnerTech: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 517,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,4%

TagMaster: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 15 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 34,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.