UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ENZY, PREC, PACT, SVIK

14:10 / 20 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Enzymatica: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 3,4 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 30%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,3 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Precise BiometricsRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 13,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 124%Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,9 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

ProactRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 461,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,7%Rörelseresultatet förväntas uppgå till 19,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,2%.

StudsvikRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 228,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om om 13,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%