UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ENDO, EURO, HMS, NOLA

15:10 / 27 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Endomines: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 52,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 1,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,8 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Eurocon: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 37,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 26,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 157,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23,2%.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 964,0 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 13,8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 97,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,1%.