UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - Bringwell & Tribona

13:27 / 15 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 84,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om -45%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -16,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -19,4%.

TribonaRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en hyresintäkt om 111,9MSEK vilket motsvarar en ökning om -4,2%. Driftnetto förväntas uppgå till 93,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 83,4 %