UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BIOG, ELAN, FNOX, INXL, LJGR, VBG, VIT

14:59 / 21 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 507,7 MSEK vilket motsvarar en ökning om 6,8%. Driftnettot förväntas uppgå till 352,8 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 69,5 %

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 82,2 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 32,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 28,8%.

ElandersRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 814,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 29,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6%.

FortnoxRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 24 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 27,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,7%.

InXLRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 25,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om om 34,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,2%

VBG GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 298,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1%.

VitecRemiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 132,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om om 51%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 15,8%