UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - ANOD, BRE2, DIBS, DIOS, ELOS & EWRK

16:14 / 23 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 344 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

Bredband2: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 75 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8%.

DIBS Payment Services: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 44,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 20,7%.

Diös: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en hyresintäkt om 322,5 MSEK vilket motsvarar en ökning om -0,5%. Driftnetto förväntas uppgå till 204,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 63,3%.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 89,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11%.

eWork: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 1 115 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 43,7%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,9%