UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Eolus Vind (Q4) och MSC Konsult (Q3)

12:50 / 29 oktober 2014 Article

Prognoser aktierUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 531,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -23,3%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4%.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 11 MSEK vilket motsvarar en tillväxt jämfört med det förra kvartalet om 4% . Vinst före skatt uppgår till 0,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2%.