UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Naturligt låg insideraktivitet inför rapportperioden

15:04 / 27 oktober 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Karl-Axel Granlund, styrelseledamot i CTT Systems har sålt hela sitt innehav om 1 004 963 aktier.

Fortnox nya VD Sara Arildsson har köpt 28 000 aktier vilket även är hela hennes nuvarande innehav. Även styrelseordförande Leif Johansson har köpt aktier, 25 000 st, vilket också är hans totala aktieinnehav.

HMS Networks insider Christian Schlegel har köpt 175 aktier och äger därefter 2 296 st.

Hos Rusforest har COO Alexander Bogdanov köpt 12 000 aktier och äger därefter 85 800 st.

Den juridiska personen QVPE Scandinavian Clinical Nutrition fortsätter att sälja aktier. Av ett pressmeddelande den 23 okt framgick det att Nature Invest AB köper 30 miljoner aktier från QV Private Equity AB (QVPE).  Innan dess (17 okt) sålde QVPE 3 399 775 aktier och QVPEs innehav uppgick då till 87 291 391 st. Det innebär att Nature Invest köpte cirka en tredjedel av QVPEs totala innehav. Pressmeddelandet kan ni läsa här.