UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Lägre aktivitet bland småbolagens insiders

13:00 / 13 oktober 2014 Article

InsiderhandelVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Aktietorget samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa. Observera också att på grund av sen rapportering ifrån insiders så kan vår artikel släpa en vecka, insidertransaktioner som rapporteras sent kommer därför synas på nästa insiderartikel.

Två ledamöter har köpt aktier i 2E Group. Jan Friedman har ökat med 7 000 aktier och äger därefter 52 741 st. Även Göran Greil har ökat sitt innehav, han äger 146 813 st efter att ha köpt 10 000 aktier.

Både Arise VD och en av styrelseledamöterna har köpt aktier. VD Peter Nygren har ökat sitt innehav till 148 145 st genom att köpa 10 000 aktier och styrelseledamot Peter Gyllenhammar har genom juridisk person köpt 250 000 st aktier och äger därefter 750 000 st.

Tre olika insiders har köpt aktier i CTT Systems. Mikael Brate har inhandlat 5 000 st och äger därefter 30 000 st, Stefan Hammar har köpt 1 800 st och äger lika många, slutligen har Peter Landquist köpt 1 000 aktier och hans innehav uppgår nu till 3 000 st.

Hos MedCap har styrelseordförande Bengt Julander köpt 500 000 aktier och äger därefter 26 949 456 st.

Närstående till vice VD Ulf Marklund har sålt aktier i Railcare. Totalt har de minskat med 75 000 aktier. Ulf Marklunds insiderinnehav uppgår efter det till 716 281 st. Samtidigt har två styrelseledamöter ökat sina innehav. Robert Brännström har köpt 30 000 aktier och äger efter det 30 600 st och Håkan Pettersson har köpt 15 000 st vilket tar hans innehav till 63 000 st.

Insiderköpen i RusForest fortsätter. Denna gång är det Alexander Rudik som har köpt 50 000 aktier och äger därefter 111 560 st.

Insiderhandeln i Scandinavian Clinical Nutrition fortsätter i samma spår. VD Jim Blomqvist ökar sitt innehav, denna gång med 105 000 aktier. Han äger därefter 1 219 000 st. Samtidigt fortsätter Frode Bohan och Casimir West att sälja. Frode Bohan har sålt 1 156 900 st och äger därefter 5 614 579 st. Casimir West har sålt totalt 12 349 712 aktier och äger efter försäljningen 90 691 166 st.

Vi rapporterade i den förra insiderrapporten att SJRs insider Rebecca Dellborg (inkl. familj) hade sålt hela sitt innehav om 2 000 aktier. Insidern har nu köpt 2 500 aktier och äger lika många.

Hos Seamless har insidern Sacuiu Bogdan sålt 3 972 aktier och äger därefter 118 338 st.

En av Sectras insiderpersoner, Claes Lundström, har sålt 3 500 aktier och äger efter försäljningen 8 442 st.

Swedols insider Casper Tamm har köpt 2 038 aktier och äger efter köpet 105 000 st.