UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 (sep-nov) - Eolus Vind

15:22 / 22 januari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 (september-november) en omsättning om 132,5 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,3%.