UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Venue Retail Group

17:30 / 15 januari 2014 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.Prognos

Venue Retail Group: Bolaget rapporterar sina försäljningssiffror månadsvis och omsättningen är således känd och uppgick under Q1 till ca 217 MSEK, motsvarande en tillväxt om 5%. Remiums analytiker förväntar sig ett rörelseresultatet om -1,2 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal om -0,6%.