UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - RusForest

11:15 / 31 januari 2014 Article

Vi välkomnar idag RusForest som nytt bevakat bolag på Introduce.

RusForest är ett integrerat skogs- och sågverksbolag med verksamhet i Ryssland, närmare bestämt i Archangelskregionen samt i östra Sibirien.

Ryssland som innehar världens största reserver av sågvirke, och är strategiskt beläget i närheten av Europa, Kina, Mellanöstern och Japan. Östra Sibirien, där Rusforest är verksamt, är känt för sin kvalitativa tall och lärk, medan Archangelskregionen, i nordvästra Ryssland har högkvalitativ gran- och tallbestånd liknande det som återfinns i norra Sverige.

Bolagets produktutbud innefattar sågtimmer, sågade trävaror, massaved, flis, hyvlat trä och pellets. Huvudprodukterna är främst sågade trävaror som tillverkas av tall, lärk och gran. Bolaget säljer även oarbetat timmer, något som 2012 utgjorde 16% av bolagets intäkter.

Ett affärsområde som har stor potential är marknaden för pellets. I Europa beräknas pellets växa från 14 miljoner ton 2012 till 25-30 miljoner ton 2020. Tillväxten kan främst hänföras till det europeiska målet om att Europa 2020 skall producera 20% av sin energi ifrån miljövänliga och hållbara resurser.

Aktien är noterad på First North med tickernamn RUSF.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet.

Klicka här för att läsa Remiums senaste Review på bolaget.

Klicka här för att läsa en uppdaterad teknisk analys på aktiens kursutveckling.

om_bolaget