UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag på Introduce - InXL

13:14 / 28 januari 2014 Article

Vi välkomnar idag inXL som nytt bolag på Introduce.

InXL Innovation AB bedriver försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT-relaterade produkter. INXL består idag av följande fyra dotterbolag.

Avensia AB är experter på att konvertera besökare med hjälp av en design som leder användarna frän start till mål i kundanpassade e-handelslösningar.

Grade AB erbjuder kompletta e-Learningslösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t.ex. utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser.

Mashie AB erbuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll.

Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling.

Aktien är noterad på First North med tickernamn INXL.

Klicka här för att lära dig mer om bolagets verksamhet.

Klicka här för att läsa Remiums första Review på bolaget.

En videointervju är planerad med bolaget och kommer att publiceras inom kort på Introduce.

För att prenumerera på artiklar hos Introduce som är relaterade till InXL, vänligen klicka här.

om_bolaget